Oddział Wrocław

  • Print

Dyrektor
Piotr Śnigucki

Główny Księgowy
Regina Kuźmicka

Radca Prawny
Joanna Wach

Stanowiska pracy:
- wieloosobowe stanowisko pracy starszych specjalistów
- wieloosobowe stanowisko pracy specjalistów
- starsi strażnicy
- strażnicy
- samodzielny referent
- starszy referent

DZPK Oddział Wrocław
ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław
tel. 71 364 27 58
faks: 71 336 72 89
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Parki Krajobrazowe podlegające Oddziałowi:
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy
Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy
Ślężański Park Krajobrazowy