Aktualności

Nagrody i wyróżnienia

Czytaj więcej...

UWAGA! Zmiana rachunku bankowego wpłat za noclegi w CEEiK "SALAMANDRA" w Myśliborzu, numer konta w linku poniżej

Zmiana rachunku bankowego wpłat za noclegi w CEEiK "SALAMANDRA" w Myśliborzu, szczegóły we wniosku.

UWAGA WAŻNE PO 25.05.2018

  Zmiana sposobu rozliczania zajęć dla grup korzystających z warsztatów edukacyjnych w CEEiK Salamandra w Myśliborzu po  25.05.2018.


   W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r.  ROZPORZĄDZENIA Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), DZPK jako wojewódzka samorządowa  jednostka organizacyjna  jest zobligowany do przestrzegania zapisów  w/w Rozporządzenia dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć.  W związku z tym,  jako potwierdzenie ilości osób uczestniczących w zajęciach, obligatoryjnym będzie przedstawienie  przez szkołę uczestniczącą w warsztatach,  podpisanego  OŚWIADCZENIA (wzór w załączeniu), co warunkuje przeprowadzenie zajęć.


Do pobrania oświadczenie

Telefon kontaktowy do DZPK o/Wałbrzych

W związku z problemem linii telefonu/faksu stacjonarnego w DZPK o/Wałbrzych.

Prosimy dzwonić na telefony komórkowe 505 765 772, 510 959 962

Zbliża się 26-ta Ekologiczna Pielgrzymka na Górzec, Myslibórz

   Szóstego kwietnia br. pielgrzymujemy po raz kolejny, w otoczeniu wyjątkowej przyrody Parku Krajobrazowego Chełmy,  na szczyt Górzca (445 m n.p.m.). Wspólnie z Zespołem Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy, Duszpasterstwem św. Andrzeja Apostoła w Męcince oraz Urzędem Gminy w Męcince organizujemy wiosenne spotkanie z okazji 49-go Światowego Dnia Ziemi. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Pielgrzymów do spotkania w Kościele p. w. św. Andrzeja Apostoła w Męcince, o godzinie 9.30, skąd wyruszymy na duchowo-przyrodniczą wędrówkę Drogą Kalwaryjską. Podczas przejścia będziemy obserwować Parkowe zwiastuny wiosny. Dla najmłodszych uczestników Pielgrzymki przygotowano konkurs przyrodniczy z upominkami.

Zaproszenie na Pielgrzymkę na Górzec
Program Pielgrzymki na Górzec

 
Serdecznie zapraszamy!

„Zakaz wypalania traw 2019” – akcja informacyjna DZPK

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, w trosce o ochronę środowiska, po raz kolejny organizuje w marcu na terenie województwa dolnośląskiego wiosenną akcję informacyjną pt. „Zakaz wypalania traw”. Celem akcji jest przypomnienie, że wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych, a szczególnie na terenach chronionych, jest nielegalne, szkodliwe dla środowiska przyrodniczego oraz stanowi zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego. Naszą akcję każdego roku adresujemy do jednostek administracyjnych i oświatowych na Dolnym Śląsku, szczególnie związanych z obszarami parków krajobrazowych, a także do społeczności lokalnej.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie informacji o negatywnych skutkach wypalania traw w mediach lokalnych, na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń. Wyrażamy nadzieję, że wspólnie podejmowane działania w tym zakresie przyczynią się do ograniczenia tego negatywnie wpływającego na środowisko przyrodnicze i na ludzi zjawiska. 


Akcja informacyjna

W Myśliborzu wiosna już (prawie) jest

   Wiosna w tym roku przywitała Nas niespodziewanie szybko. Już w połowie lutego przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu  zaczęły nieśmiało pojawiać się krokusy, które teraz zapraszają do siebie wszystkie  zapylacze. Jak widać pszczoły pracują pełną parą. Gdy zrobi się jeszcze cieplej zobaczymy młode pszczoły murarki, które zamieszkały w hotelu w Naszym zakątku pożytecznych zwierzątek.

Czytaj więcej...

Akcja czyszczenia budek lęgowych 2019, Wałbrzych

   19.02.2019 w wałbrzyskim oddziale DZPK ruszyła akcja oczyszczania i kontroli stanu zasiedlenia budek lęgowych dla pilchowatych i dziuplaków. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Straży Ochrony Przyrody w Jaworze pracownicy rozpoczęli działania od Książańskiego Parku Krajobrazowego przy Trakcie Książańskim i w Dolinie Różaneczników. Następnie prace kontynuowano wśród zadrzewień  otaczających Dom Pomocy Społecznej w Jaskulinie oraz przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Mokradeł, Przemków

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica - Przemkowski Park Krajobrazowy, w dniu 01 lutego 2019 r., zorganizował obchody ŚWIATOWEGO DNIA MOKRADEŁ, pod hasłem: "Przemkowskie mokradła w walce ze zmianą klimatu".
W obchodach święta o charakterze warsztatowo–plenerowym uczestniczyło ponad 50 osób, w tym młodzież z Przemkowskiego Ośrodka Kultury, Świetlicy Wiejskiej w Piotrowicach, radni Rady Miejskiej w Przemkowie, członkowie zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemkowie, członkowie mniejszości etnicznej – Stowarzyszenia Romów w Przemkowie oraz pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Legnica.

Czytaj więcej...

Zjazd miłośników nietoperzy w CEEiK „Salamandra”, Myślibórz

   Jak co roku w styczniu do ośrodka dydaktycznego Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych - Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu zjechali się miłośnicy nietoperzy.

   Kilkunastoosobowa grupa złożona była z przyrodników, naukowców i pracowników Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, PTPP „pro Natura”, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Cel był jasny: znaleźć i policzyć zimujące nietoperze w Sudetach Zachodnich.
W trakcie styczniowego weekendów udało się przeszukać kilkadziesiąt podziemnych obiektów na terenie Sudetów. Policzono hibernujące w nich podkowce, nocki, mroczki, gacki i mopki.

Czytaj więcej...