Konkursy, imprezy

Konkurs plastyczny „Przyrodę szanuję – śmieci segreguję”, Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza dzieci z przedszkoli i klas zerowych szkół regionu jeleniogórskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „PRZYRODĘ SZANUJĘ – ŚMIECI SEGREGUJĘ”.  Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej koncepcję segregacji odpadów. Informujemy, że formularze zgłoszenia i prace konkursowe można nadsyłać do dnia 18 maja 2016 roku.

Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się poniżej i dostępne są do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia

Szczegółowe informację dotyczące organizacji i przebiegu konkursu dostępne są w regulaminie, a także u p. Justyny Kowalskiej pod nr telefonu 75 755 37 35

Szkoły, które zakwalifikowały się do IV (wojewódzkiego) etapu XV edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 2015-2016r.

    Dnia 15 stycznia 2016 odbył się III etap – parkowy, XV edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Uczniowie rywalizujących ze sobą szkół reprezentowali gminy w obrębie swojego parku krajobrazowego. Drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów będą reprezentowały poszczególne parki krajobrazowe województwa dolnośląskiego na IV etapie– wojewódzkim, który odbędzie się dnia 17 marca 2016 r.  o godz. 10:00 w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, przy pl. Grunwaldzkim 24a.

Lista gatunków roślin i zwierząt chronionych obowiązująca na IV -wojewódzkim etapie.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Obiekty architektury na terenie Parku Krajobrazowego dawniej i dziś”, DZPK o/WAŁBRZYCH-STRACHOCIN

    Celem konkursu było wykonanie fotografii obiektu architektonicznego w taki sam sposób w jaki był uwieczniony na starych fotografiach, pocztówkach, etc., aby ukazać różnice w obiekcie, otoczeniu itp., na przestrzeni lat. Do konkursu zgłoszone zostało 15 prac konkursowych z 2 gimnazjów regionu wałbrzyskiego. Kryteriami oceny były ciekawy sposób ujęcia tematu jego estetyka, oryginalność prac.

Laureaci regionalnego konkursu fotograficznego pt. „Obiekty architektury na terenie Parku Krajobrazowego dawniej i dziś”:

I.    MIEJSCE: Cyprian Bronowicki – Gimnazjum Publiczne w Lądku Zdroju, klasa II b, opiekun Beata Kaczmarczyk

II.    MIEJSCE: Beniamin Szczygieł – Gimnazjum Publiczne w Lądku Zdroju, klasa II a, opiekun Beata Kaczmarczyk

III.    MIEJSCE: Anna Węgrzyn – Gimnazjum Publiczne w Lądku Zdroju, klasa II b, opiekun Beata Kaczmarczyk
 
Wyróżnienie: Klaudia Szatan – Gimnazjum Publiczne w Lądku Zdroju, klasa III c, opiekun Beata Kaczmarczyk

Wyróżnienie: Sara Herrgesell – Zespół Gimnazjów nr 3 w Dzierżoniowie, klasa II a, opiekun Marek Rosiński


Wszystkim uczestnikom konkursu fotograficznego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbyło się w dniu 30 listopad 2015r. w Izbie Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Wałbrzych-Strachocin o godzinie 10:00.

Wyniki konkursu literackiego pt. „Bajkowa przygoda”, Jelenia Góra

Celem konkursu było napisanie utworu literackiego w formie bajki przyrodniczej z morałem, której bohaterami są zwierzęta. Do konkursu zgłoszone zostały 83 prace literackich z 13 szkół podstawowych regionu jeleniogórskiego. Autorami prac byli uczniowie V-VI klas. Kryteriami oceny była wartość literacka, merytoryczna i przyrodnicza nadesłanych prac literackich.

Laureaci konkursu literackiego:

I miejsce – Miłosz Ogonowski – Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich

II miejsce – Alicja Kaczmarek – Szkoła Podstawowa nr 3 w Jeleniej Górze

III miejsce – Hubert Żojdzik – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lwówku Śląskim

Wszystkim uczestnikom konkursu literackiego dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra.

Konkurs fotograficzny „Pierwsze cztery pory roku z wieży widokowej”, Legnica - Piotrowice

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica- Piotrowice 89
zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym pt:

„Pierwsze cztery pory roku z wieży widokowej”


Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Moja rzeka”, Jelenia Góra

   Celem konkursu było wykonanie zdjęcia rzeki, potoku, strumyka, cieku wodnego na terenie parków krajobrazowych Dolnego Śląska. Do konkursu zgłosiło się 12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa dolnośląskiego. Kryteriami oceny była wartość merytoryczna i techniczna oraz walory krajobrazowe i przyrodnicze nadesłanych prac fotograficznych.

Czytaj więcej...

XXI edycja całorocznego konkursu fotograficznego pt. „Chełmy w obiektywie”

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica - Myślibórz wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Paszowicach przypominają o zbliżającym się terminie nadsyłania prac do XXI edycji całorocznego konkursu fotograficznego pt. „Chełmy w obiektywie”. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub listownie do dnia 20 listopada 2015 r.
  Konkurs ma na celu propagowanie piękna przyrody, walorów krajobrazowych oraz zabytków kultury materialnej Parku Krajobrazowego „Chełmy”, a także życia codziennego mieszkańców tego terenu. Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Regulamin konkursu

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

XV edycji ponadregionalnego konkursu pt. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

   Zapraszamy do udziału w XV edycji ponadregionalnego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu parków krajobrazowych Polski. pt. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", w załączeniu do pobrania :

Regulamin
Karta Zgłoszeniowa
Protokół z przeprowadzenia I etapu.

Konkurs fotograficzny pt. "Moja rzeka", Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych województwa dolnośląskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. "Moja rzeka".  Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać fotografię rzeki, potoku, strumyka, cieku wodnego w wybranej przez siebie formie o dowolnej porze dnia. Informujemy, że prace konkursowe można nadsyłać do dnia 30 października 2015 roku.

Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się poniżej i dostępne są do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia

Szczegółowe informację dotyczące organizacji i przebiegu konkursu dostępne są w regulaminie, a także u Pana Wiktora Kuśmidra pod nr telefonu 75 755 37 35

Konkurs literacki pt. "Bajkowa przygoda", Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza uczniów klas V i VI szkół podstawowych z regionu jeleniogórskiego do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. "Bajkowa przygoda". Uczestnicy konkursu mają za zadanie wymyślić bajkę, w której głównymi bohaterami są zwierzęta (lub zwierzę) przypominamy, że bajka jest krótkim utworem literackim zawierającym morał. Informujemy, że prace konkursowe można nadsyłać do 20 listopada 2015r.

Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się poniżej i dostępne są do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia

Szczegółowe informację dotyczące organizacji i przebiegu konkursu dostępne są w regulaminie, a także u Pana Wojciech Zawadzkiego pod nr telefonu 75 755 37 35.