Wyniki konkurs pt. „Przyrodniczy kalejdoskop”, Jelenia Góra

   26 listopada 2013r. w siedzibie DZPK Oddział Jelenia Góra odbyło się posiedzenie komisji konkursowej i wyłonienie laureatów konkursu plastycznego pt. „Przyrodniczy kalejdoskop”. Celem konkursu było pogłębienie umiejętności artystycznych uczniów szkół gimnazjalnych w prezentowaniu wartości przyrodniczych w formie pracy plastycznej przedstawiającej obraz jak z kalejdoskopu z wykorzystaniem elementów roślin i zwierząt oraz motywów przyrodniczych w dowolnej technice artystycznej. Kryteriami oceny prac były walory artystyczne i merytoryczne, estetyka wykonania, forma ujęcia tematu oraz wkład własny uczestnika w pracę plastyczną.


Laureatami konkursu plastycznego zostali:

I miejsce - Antonina Olszewska, klasa II B
Gimnazjum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze

II miejsce - Justyna Nowicka, klasa II C
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim

III miejsce - Roksana Zelek, klasa I B
Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 w Jeleniej Górze

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 10 grudnia 2013r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra.