Wyniki II etapu powiatowego konkursu "Przyroda wokół nas" IV edycja

   W dniu 15 maja 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbył się II- powiatowy etap III edycji  konkursu przyrodniczego „Przyroda wokół nas”, którego organizatorami byli : Starostwo Powiatowe we Wrocławiu i Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu
W II etapie udział wzięło 10, 6-cio osobowych drużyn , drużyny zostały wyłonione w drodze  eliminacji szkolnych do których zgłosiło się 27 szkół z terenu Powiatu Wrocławskiego, łącznie 888 uczniów.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego Pana Romana Potockiego, który dokonał uroczystego otwarcia.


Została powołana Komisja Konkursowa w składzie:

Piotr Śnigucki – Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych- Przewodniczący
Katarzyna Ossowska Kościelniak – Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – sekretarz
Joanna Brodowska – Główny Specjalista w Wydziale Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
Paweł Sendecki – Starszy specjalista Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
Adam Orylski – Radny Powiatu Wrocławskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wrocławskiego

Konkurs przebiegał w II częściach. I część - grupowe rozwiązywanie testu 25 pytań, po tej części jury udało się na sprawdzanie testów, a młodzież miała około półgodzinną przerwę. Następnie po przerwie przystąpiono do części II -indywidualne rozpoznawanie 10  roślin i 10 zwierząt. Po tej części Komisja udała się na obrady , aby na podstawie testów i indywidualnego rozpoznawania wyłonić trzy najlepsze drużyny. O wyniku decydowała suma punktów z testu łącznie z sumą punktów poszczególnych członków drużyn. W tym czasie młodzież wraz z opiekunami obejrzała film przyrodniczy „Rytmy natury w Dolinie Baryczy” i została poczęstowana soczkami i bułkami słodkimi.

Wyniki przedstawiały się następująco:

I miejsce
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim:

1.    Rafał Maczy
2.    Rafał Krysa
3.    Piasecki Dominik
4.    Anna Bonikowska
5.    Julia Jabłońska
6.    Michał Wgner

Opiekun: Izabela Skotnicka


II miejsce
Szkoła Podstawowa w Siechnicach:

1.    Wojciech Bednarz
2.    Wojciech Szczerba
3.    Hajdaczuk Zofia
4.    Paulina Zalas
5.    Aleksandra Czyżak
6.    Kowalski Michał

Opiekun : Kamil Dąbrowny
                       

III miejsce
Szkoła Podstawowa w Kobierzycach:

1.    Dominik Tatuch
2.    Konstanty Andrzejczak
3.    Szymon Warmuła
4.    Kamila Rudolf
5.    Sara Bętkowska
6.    Daria Sondej

Opiekun: Wioletta Rumian
   

Na podstawie wyników indywidualnego rozpoznawania roślin i zwierząt Komisja Konkursowa wyłoniła 9  najlepszych w tej konkurencji uczestników, którzy rozpoznali prawidłowo wszystkie przedstawione wizerunki roślin i zwierząt :
 
Szkoły Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim:    
- Wiktor Kanclerski
- Dominik Piasecki
- Rafał Maczy

Szkoła Podstawowa w Czernicy:
- Karolina Baniak
- Ola Kołodziej
- Emanuela Piotrowska

Szkoła Podstawowa w Kobierzycach:
- Dominika Tatuch
- Kamila Rudolf

Szkoła Podstawowa w Siechnicach:
- Paulina Zalas   

Dla wszystkich finalistów i opiekunów zostały przygotowane publikacje Starostwa Powiatowego we Wrocławiu  wraz z dyplomami za udział oraz gry planszowe edukacyjne. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przygotował pakiety edukacyjne dla opiekunów ( mapy, książki, foldery, przewodniki po parkach krajobrazowych).
Nagrodą główną w etapie powiatowym za zdobycie I miejsca jest udział w tygodniowych warsztatach ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznastwa „Salamandra” w Myśliborzu na Pogórzu Kaczawskim oraz  nagrody rzeczowe: tablety, MP-4 i liczniki rowerowe. 

Gratulujemy Zwycięzcom!