Rozstrzygnięcie konkursu „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają”, Legnica

   W dniu 11 października 2016 r., w siedzibie DZPK O/Legnica – Piotrowice 89 – Przemkowski Park Krajobrazowy, rozstrzygnięto konkurs plastyczny organizowany w ramach międzynarodowej kampanii - „Sprzątanie Świata 2016” pod hasłem:


„Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają”.


Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów postaw i nawyków proekologicznych, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, rozpoznawanie odpadów komunalnych podlegających segregacji i recyklingowi, upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego, jego walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęło 29 prac plastycznych, z dwóch placówek oświatowo-wychowawczych.


Wszystkie prace stanowią wspaniały materiał dydaktyczny. Organizatorzy byli bardzo miło zaskoczeni pomysłowością uczniów w wykorzystaniu odpadów podlegających segregacji i wykorzystanie ich do stworzenia wspaniałych postaci – niejednokrotnie z wyjątkowo trafnym przesłaniem, np.:
 „Nie wyrzucaj tutaj śmieci – szanuj życie małych dzieci” ; „Chroń susła moręgowanego – nie zaśmiecaj terenu leśnego”. Z tego też względu, wszystkie prace plastyczne będą stanowiły stałą ekspozycję w siedzibie DZPK O/Legnica – Piotrowice 89.

Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak – Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica, Paulina Żmidzińska – referent DZPK O/Legnica, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 11 10. 2016 r., dokonała oceny nadesłanych prac. Przyznano nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Zwycięzcy konkursu w kategorii wiekowej: klasy I - III
I.    Pierwsze miejsce zajęła praca LAURY KAŹMIERCZAK - klasa  II  z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej
II.   Drugie miejsce zajęła praca ALICJI MALINOWSKIEJ klasa  II z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach
III.  Trzecie miejsce zajęła praca JULII WĄSOWSKIEJ klasa II z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej

Zwycięzcy konkursu w kategorii wiekowej: klasy IV – VI 
I.    Pierwsze miejsce zajęła praca DAWIDA KASPERSKIEGO klasa IV z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej
II.   Drugie miejsce zajęła praca JAKUBA KIZIUK klasa IV z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej
III.  Trzecie miejsce zajęła praca MATEUSZA SUSFAŁ klasa VI z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej
Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone osobiście przez Z-ę Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w w/w placówkach w drugiej dekadzie października 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej - II edycji konkursu.

Przygotował:
Mieczysław Kowalski