Konkurs filmowy pt. „Zabytki okiem kamery”, Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra uprzejmie informuje o zmianie terminu składania prac konkursowych. Konkurs zostanie ponownie ogłoszony wraz ze zmienioną formą regulaminu w drugim półroczu 2017 roku. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej we wrześniu. Prace konkursowe złożone do 19 maja 2017 r. będą brane pod uwagę i przekazane komisji konkursowej. Serdecznie przepraszamy za zaistniałe zmiany i wyrażamy nadzieję na duże zainteresowanie konkursem w zmienionej wersji.

Terminy związane z konkursem:
- ogłoszenie konkursu - 18.09.2017r.
- przesłanie formularza zgłoszenia i filmu/prezentacji multimedialnej (liczy się data
wpłynięcia korespondencji do DZPK Oddział Jelenia Góra) - do 17.11.2017r.
- powiadomienie szkół o laureatach konkursu i umieszczenie informacji o wynikach
konkursu na stronie DZPK - do 30.11.2017r.

Regulamin
Karta zgłoszenia

Informacje dotyczące organizacji i zmian w przebiegu konkursu dostępne są pod nr telefonu 75 7553735 u koordynatora konkursu p. Adriana Domagały.