Zwycięzcy konkursu „Przyroda wokół nas” VI edycja wyłonieni!

  • Drukuj

   W dniu 8 maja br. odbył się finał konkursu pn. "Przyroda wokół nas" organizowany już po raz szósty wspólnie przez Powiat Wrocławski oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (DZPK). Dzięki uprzejmości prof. dr hab. inż. Bogdana Stępnia, Dziekana Wydziału Przyrodniczo - technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w tym roku wydarzenie zorganizowano w jednej z sal wykładowych Uniwersytetu Przyrodniczego, dzięki czemu uczestnicy mogli poczuć się jak studenci.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas V szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego. Finałowa dziesiątka szkół, reprezentowana przez sześcioosobowe zespoły – laureatów etapu szkolnego, została wyłoniona spośród 30 zgłoszonych szkół i 1091 uczniów.  

Finalistów oraz opiekunów przywitał Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego, Piotr Śnigucki, Dyrektor DZPK oraz dr hab. inż. Wojciech Pusz, Prodziekan ds. kierunku ekonomia oraz zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego. Uczestników dopingowali również Tomasz Pilawka, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Michał Trębacz, Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Pierwsza część rozgrywek finałowych polegała na zespołowym rozwiązywaniu testów, następnie w oparciu o prezentację multimedialną, uczestnicy już samodzielnie rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt. Na zakończenie finaliści wysłuchali wystąpienia dr inż. Marty Czaplickiej - Pędzich, którego tematem było „Eko i bio w polu i na stole”.

W tym czasie komisja, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu, skrupulatnie weryfikowała prace i liczyła punkty. Komisja Konkursowa składała się z przedstawicieli Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych: dyrektor  Piotr Śnigucki (przewodniczący komisji), Katarzyna Ossowska-Kościelniak (sekretarz) i Paweł Sendecki oraz przedstawicieli Powiatu Wrocławskiego: radny Adam Orylski, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Radzie Powiatu Wrocławskiego oraz przedstawiciele starostwa powiatowego we Wrocławiu – Irena Krasicka -dyrektor wydziału Ochrony Środowiska,  a także reprezentanci Biura Promocji i Wsparcia Społecznego – kierownik -  Edyta Ostrowska oraz Aleksandra Grzeżułkowska.

Wszyscy uczestnicy powiatowego finału konkursu otrzymali dyplomy i pamiątkowe upominki, natomiast laureaci 3 pierwszych miejsc dodatkowo zdobyli nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego i książkowych publikacji przyrodniczych. Główną nagrodą w konkursie będzie wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra" w Myśliborzu na trzydniowe warsztaty ekologiczne od 04 do 06 września 2017r.

Zwycięzcy II etapu finałowego konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim w składzie:

1. Natalia Kunicka
2. Julia Mruk
3. Milena Waszczak
4. Maria Jędrzejczak
5. Jagoda Maczy
6. Maciej Nowakowski pod opieką Pani Izabeli Skotnickiej.

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Kobierzycach w składzie:

1. Jakub Sroka
2. Wojciech Smoła
3. Martyna Rozik
4. Dominik Bagiński
5. Kacper Krasiński
6. Olga Świderska pod opieką Pani Wioletty Rumian.

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Bielanach Wrocławskich w składzie:
   
1. Michalina Hołowacz
2. Marianna Banaś
3. Anna Alchimowicz
4. Alicja Roztocka
5. Mateusz Wójcik
6. Marianna Zając pod opieka Pani Joanny Piegowskiej.

Najlepszymi w rywalizacji, polegającej na rozpoznaniu 10 gatunków roślin i 10 gatunków zwierząt, którzy bezbłędnie rozpoznali wszystkie przestawione w prezentacji wizerunki zostali:

Jagoda Maczy
Julia Mruk
Milena Waszczak
Natalia Kunicka
Konrad Wojtowicz
Kacper Krasiński
Dominik Bgiński
Weronika Jasińska


Gratulujemy zwycięzcom!