Rozstrzygnięto II edycję konkursu plastycznego pt. „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają”, Przemków

   W dniu 23 października 2017 r. w siedzibie DZPK O/Legnica – Piotrowice 89 – Przemkowski Park Krajobrazowy, rozstrzygnięto II edycję konkursu plastycznego organizowanego w ramach międzynarodowej kampanii - „Sprzątanie Świata 2017” pod hasłem:

„Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają”.

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów postaw i nawyków proekologicznych, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, rozpoznawanie odpadów komunalnych podlegających segregacji i recyklingowi, upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego, jego walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
Zgodnie z regulaminem konkursu, w wyznaczonym terminie wpłynęły 44 prace plastyczne, z trzech placówek oświatowych.


Wszystkie prace stanowią wspaniały materiał dydaktyczny. Organizatorów bardzo miło zaskoczono pomysłowością uczniów w wykorzystaniu odpadów podlegających segregacji i wykorzystanie ich do stworzenia wspaniałych postaci ludzi i zwierząt. Z tego też względu, wszystkie prace plastyczne poszerzą stałą ekspozycję w siedzibie DZPK O/Legnica – Piotrowice 89.
Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak – Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, Anna Witrykus – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 23. 10. 2017 r., dokonała oceny prac i rozstrzygnęła konkurs.
Przyznano nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach, jednak ze względu na wspaniale wykonane prace konkursowe, Komisja zdecydowała o przyznaniu także dodatkowych wyróżnień.

Zwycięzcy konkursu w kategorii wiekowej: klasy I - III
I.    Pierwsze miejsce zajęła praca MAI KĘDZIAK – klasa I ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.
II.    Drugie miejsce zajęła praca NATALII GACEK – klasa III z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej.
III.    Trzecie miejsce zajęła praca AMELII BURDZY - klasa I z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej.

Dodatkowo przyznano trzy wyróżnienia dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej.
I.    Praca JULII STAFINIAK z klasy III
II.    Praca KRYSTIANA ŚLUSARSKIEGO z klasy II
III.    Praca LAURY KAZIMIERCZAK z klasy III

Zwycięzcy konkursu w kategorii wiekowej: klasy IV – VI 
I.    Pierwsze miejsce zajęła praca DAWIDA KASPERSKIEGO klasa V z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej.
II.    Drugie miejsce zajęła praca  ALEKSANDYR MAJEWSKIEJ klasa IV z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Wysokiej.
III.    Trzecie miejsce zajęła praca PAWŁA GĘBALI klasa VI ze Szkoły Podstawowej Nr. 2  im. Wojska Polskiego w Przemkowie.

Dodatkowo przyznano jedno wyróżnienie:
1.    Praca PIOTRA GĘBALI z klasa VI ze Szkoły Podstawowej Nr. 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.
Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone osobiście przez Z-ę Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w w/w placówkach w pierwszej dekadzie listopada 2017 r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej - III edycji konkursu.

Przygotował:
Mieczysław Kowalski